การศึกษา

มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด (University of Oxford) มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลก

มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด (University of Oxford) มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลก
Posted by pavayakoti

ถ้าพูดถึง Oxford เราคงรู้จักกันเป็นอย่างดีจากหนังเรื่อง Harry Potter ภาพยนตร์ที่โด่งดังทีมีการมาถ่ายทำฉากห้องอาหารที่นี่ แต่ Oxford ยังมีความน่าสนใจอื่นๆอีกนั่นคือการเป็นเมืองที่ตั้งของ มหาวิทยาลัยที่ขึ้นชื่อว่าเป็น Top University ของโลก อย่าง มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด (University of Oxford) อีกด้วย

มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด (University of Oxford) มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลก

มหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด (University of Oxford) ตั้งอยู่ในเมืองอ็อกซ์ฟอร์ด ประเทศอังกฤษ เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ ในแง่ที่ได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาล แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นมหาวิทยาลัยเอกชน ในแง่ของการควบคุมมหาวิทยาลัยด้วยตนเองอย่างมีอิสระและในทางทฤษฎีก็สามารถเลือกที่จะเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนได้ ด้วยการปฏิเสธทุนจากรัฐบาล โดยมหาวิทยาลัยแห่งนี้ จัดว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดในโลก

ซึ่งประกอบไปด้วยอาคารหลายแห่ง ทั้งห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ รวมไปถึงฝ่ายวิชาการ สถาบันต่างๆ ที่มีด้วยกันถึง 38 สถาบัน และแผนกวิชาการที่แบ่งออกเป็น 4 แผนก ได้แก่ ศูนย์มนุษยศาสตร์ ศูนย์คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ และศูนย์ทางสังคมศาสตร์ ซึ่งทุกฝ่ายและสถาบันมีการควบคุมดูแลด้วยตนเองภายในมหาวิทยาลัย อีกทั้งควบคุมสมาชิกของสถาบันตนเองในเรื่องของโครงสร้างภายในและกิจกรรมต่างๆ

รวมถึง มีการจัดเตรียมสิ่งอำนวยสะดวกสำหรับเตรียมแนวทางในการสอน วิจัยกำหนดหลักสูตรและการสัมมนา ส่วนการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีของที่นี่ ส่วนใหญ่จะเป็นหลักสูตรที่สอนรายสัปดาห์บริเวณห้องโถงและวิทยาลัย ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากชั้นเรียน การบรรยาย และห้องปฏิบัติการวิจัย ที่ถูกจัดเตรียมโดยคณะและหน่วยงานของมหาวิทยาลัย ส่วนระดับปริญญาโทและปริญญาเอกจะได้รับการศึกษาทุกวิชาที่เรียนในระดับเดียวกับบัณฑิตศึกษา

นอกจากนี้ ที่นี่ยังได้ขึ้นชื่อว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดในโลก และยังเป็นมหาวิทยาลัยพิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกอีกด้วย รวมถึงมีระบบปฏิบัติการห้องสมุดวิชาการที่ใหญ่ที่สุดในอังกฤษ มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ดมีศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียงมากมายที่เคยศึกษาอยู่ที่นี่ ได้แก่ ผู้ที่ได้รับรางวัลโนเบลกว่า 28 คน นายกรัฐมนตรีแห่งสหราชอาณาจักร ผู้แทนของรัฐและรัฐบาลทั่วโลก

มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด (University of Oxford) มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลก

มหาวิทยาลัยแห่งนี้ตั้งอยู่ในเมือง ไม่มีวิทยาเขตหลัก มีอาคารและสิ่งอำนวยความสะดวกอยู่ทั่วใจกลางเมืองอย่างกระจัดกระจาย แผนกวิทยาศาสตร์ของที่นี่ส่วนใหญ่จะตั้งอยู่ใกล้กับบริเวณมหาวิทยาลัยมากที่สุด อาคารหรือตึกที่เป็นสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยนี้ ได้แก่ The Radcliffe Camera, โรงละคร The Sheldonian ซึ่งใช้สำหรับเป็นสถานที่จัดคอนเสิร์ต การบรรยาย งานของมหาวิทยาลัยและเป็นสถานที่สอบ

ซึ่งใช้ในการสอบและการบรรยายเป็นบางเวลา บริเวณถัดไปที่น่าสนใจของที่นี่เห็นจะเป็นสวนสาธารณะ ที่อยู่ทางด้าน ตะวันออกเฉียงเหนือ มีพื้นที่ประมาณ 70 เอเคอร์ เปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชมได้ ในช่วงตอนกลางวัน ภายในมีพืชพันธุ์แปลกใหม่ และมีสนามกีฬาที่ใช้ สำหรับแข่งขันจำนวนมาก รวมถึงสวนพันธุศาสตร์ที่น่าสนใจ นอกจากนี้ก็มีทุนการศึกษาสำหรับช่วยเหลือ ด้านการเงิน สำหรับนักศึกษา

ซึ่งเริ่มในปี ค.ศ. 2006 เป็นทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรี สำหรับระดับปริญญาโทก็มีทุนการศึกษาจำนวนมากเช่นกัน เรียกได้ว่า สมกับเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่ติดอันดันต้นๆ ของโลกเลยทีเดียว

ประวัติ

ตำนานเล่าว่าหลังอ๊อกซฟอร์ดตั้งมาเป็นเวลาหลายสิบปีก็เกิดจลาจลระหว่างนักวิชาการ กับชาวเมืองอ๊อกซฟอร์ดจนมีหญิงสาวชาวบ้านคนหนึ่งถูกแขวนคอเสียชีวิต นักวิชาการและนักศึกษาอ๊อกซฟอร์ดจำนวนหนึ่งพากันหนีไปทางตะวันออกเฉียงเหนือ ไปยังเมืองเคมบริดจ์ แล้วก่อตั้งมหาวิทยาลัยเคมบริจด์น โดยเอาวิธีจัดหลักสูตร, วิธีจัดการศึกษาในรูปแบบวิทยาลัยและระบบติวเตอร์ที่มีในอ๊อกซฟอร์ดไปใช้

ดังนั้น มาตรฐานการศึกษาของอ๊อกซฟอร์ดและเคมบริดจ์จึงคล้ายกัน เพราะเหตุที่มหาวิทยาลัยทั้งสองแห่งเกิดในระยะไล่เลี่ยกันมาช้านาน จึงมีประวัติการแข่งขันทางวิชาการระหว่างกันนานตามไปด้วย สองมหาวิทยาลัยนี้ถือเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในสหราชอาณาจักร มหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ดมีคณาจารย์และนักศึกษามากกว่าเคมบริดจ์ ในทางวิชาการ อ๊อกซฟอร์ดจะเน้นหนักไปทางด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ส่วนเคมบริดจ์ก็เน้นหนักไปทางวิทยาศาสตร์ ทำให้ทั้งสองมหาวิทยาลัยมีความโดดเด่นต่างกัน

ค่าเล่าเรียนของมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ดเท่าไหร่ต่อปี

มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ดซึ่งได้รับการขนานนามว่าดีที่สุดในโลกเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีในอัตราส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายของสถาบันการศึกษาในสหรัฐอเมริกา

ค่าเล่าเรียนสำหรับ Oxford University อยู่ที่เพียง 9,000 ปอนด์ต่อปีซึ่งคิดเป็น 11,700 เหรียญสหรัฐ ซึ่งมีไว้สำหรับนักเรียนในสหราชอาณาจักรเท่านั้น

ในขณะที่นักเรียนต่างชาติจะต้องจ่ายค่าเล่าเรียนระหว่าง 15,295 ปอนด์ ($ 19,860) และ 22,515 ปอนด์ ($ 29,230) ต่อปี

และในปีนี้ www.timeshighereducation.com จัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก ประจำปี 2020 (Times Higher Education World University Rankings 2020) โดยปีนี้ได้มีการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำกว่า 1,400 แห่งใน 92 ประเทศจากทั่วโลก สำหรับเกณฑ์ที่ใช้ในการจัดอันดับ ประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่

 • คุณภาพการสอน สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ของผู้เรียน
 • คุณภาพงานวิจัย ปริมาณ รายได้ และชื่อเสียงของงานวิจัย
 • การอ้างอิงในงานวิจัย การนำงานวิจัยของสถาบันไปใช้อ้างอิง
 • ความเป็นนานาชาติจากสายตาภายนอก เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และงานวิจัยนานาชาติ
 • รายได้ทางอุตสาหกรรม นวัตกรรมที่เป็นสิ่งใหม่ในวงวิชาการที่มหาวิทยาลัยได้คิดค้นขึ้น

TOP 10 อันดับมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลก ประจำปี 2020 ก็ได้แก่

 1. มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด (University of Oxford)
 2. สถาบันเทคโนโลยีแคลิฟอร์เนีย (California Institute of Technology)
 3. มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ (University of Cambridge)
 4. มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด (Stanford University)
 5. สถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ (Massachusetts Institute of Technology)
 6. มหาวิทยาลัยพรินซ์ตัน (Princeton University)
 7. มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด (Harvard University)
 8. มหาวิทยาลัยเยล (Yale University)
 9. มหาวิทยาลัยชิคาโก (University of Chicago)
 10. อิมพิเรียล คอลเลจ ลอนดอน (Imperial College London)

OPPO WATCH นาฬิกาสุดฉลาด ครั้งแรกของ oppo ย้อนไปก่อนหน้านี้ OPPO ได้เคยประกาศว่าปีนี้ Ecosystem จะมาแบบจัดหนักจัดเต็มมาก ซึ่งแน่นอนว่ากับนาฬิกา OPPO Watch คือหนึ่งในนั้น และนี่ก็เป็นพรีวิวสัมผัสแรกที่เชื่อว่า เป็นหนึ่งในไม่กี่พรีวิวของโลก ที่พาคุณไปสัมผัส

อ่านบทความน่าสนใจเพิ่มเติม : ความเชื่อเรื่อง “กินเนื้อสัตว์เสี่ยงเป็นมะเร็ง” จริงหรือไม่?